STT Hạng mục Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá
1 Ống đồng Thái Lan 1.0HP-1.5HP (6 x 10x 0.71mm)-loại tốt nhất Thái Lan Mét 1 185.000
2 Ống đồng Thái Lan 1.5HP-2.0HP (6 x12 x 0.71mm)-loại tốt nhất Thái Lan Mét 1 195.000
3 Ống đồng Thái Lan 2.0HP-2.5HP (6 x 16 x 0.71mm)-loại tốt nhất Thái Lan Mét 1 235.000
4 Nhân công lắp đặt máy 1.0HP-1.5HP Việt Nam Bộ 1 300.000
5 Nhân công lắp đặt máy 2.0HP-3.0HP Việt Nam Bộ 1 400.000
6 Tháo máy treo tường cũ (nếu có) Việt Nam Bộ 1 150.000
7 Xúc rửa đường ống đồng (trường hợp ống âm sẵn hoặc ống cũ sử dụng lại) Việt Nam Bộ 1 150.000
8 Dây điện Cadivi loại tốt 2.5mm Cadivi Mét 1 12.000
9 Nẹp điện vuông Việt Nam Mét 1 15.000
10 Ống thoát nước PVC phi 21 (bao gồm co lơ keo dán) Bình Minh Mét 1 20.000
11 CP + Hộp điện 20A – 30A Việt Nam Bộ 1 100.000
12 Kệ treo dàn nóng máy lạnh treo tường Việt Nam Cặp 1 150.000